Header image alt text

Anouk Bogers procesbegeleiding

Training, coaching, intervisie, supervisie

Supervisie

Het doel van supervisie is het zo effectief mogelijk leren functioneren in de complexe omgeving van de dienstverlenende sector (zoals artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, docenten en studenten). Supervisie wordt ook vaak tijdens een opleiding ingezet. Ik bied supervisie aan binnen de opleiding voor huisartsen en voor Coaches voor Medici.

De effecten van supervisie zijn terug te vinden in een betere balans tussen afstand en betrokkenheid, beter omgaan met emoties, bewustwording van je sterke en zwakke kanten en een effectiever optreden door meer inzicht in je eigen gedrag en dat van anderen, alsook in organisatieprocessen. 

Werkwijze

Supervisie kan individueel plaatsvinden of in triades (een groep van drie deelnemers). Ik werk volgens de supervisiemethode van de Landelijke Vereniging van Supervisie en Coaching (LVSC). Daarnaast ben ik Erkend Kwaliteitsconsulent voor het NHG. Hiermee is accreditatie voor huisartsen en specialisten gegarandeerd (zie www.coachesvoormedici.nl).

 

Noloc_logo_50        CVM_logo_50      CandS_logo

CSR_logo      NHG_logo