Header image alt text

Anouk Bogers procesbegeleiding

Training, coaching, intervisie, supervisie

Intervisie

Ben je als professional veel zelfstandig aan het werk en wil je toetsen bij je vakgenoten of de afwegingen die je maakt in je werk wel de juiste zijn, dan kan het zinvol zijn om dat te via intervisie nader te bekijken. In de loop der jaren kan routinematig werken voor blinde vlekken zorgen. Het werkt heel verhelderend om je gedachtegang te toetsen bij vakgenoten. Hierbij heeft begeleide intervisie als doel te leren van de ervaringen van anderen.

Het delen van een ervaring is vaak prettig en soms nodig om stoom af te blazen. Ik stimuleer dat het daarbij niet blijft, maar dat er constructief gezocht wordt naar mogelijkheden om van de ervaring te leren. Groepen die langer bestaan zijn vaak goed in staat om na een periode van begeleiding zelfstandig verder te gaan.

Binnen de (para)medische setting komen de volgende thema’s regelmatig terug:

 • samenwerking/conflicten met patiënten en collega’s
 • werkdruk: balans werk/privé
 • veeleisende en/of agressieve patiënten of familieleden van patiënten
 • begeleiding van terminale patiënten, euthanasie en andere ethische dilemma’s
 • confronterende casuïstiek
 • afgrenzen van verantwoordelijkheid
 • patiënten die niet te motiveren zijn om zelf in beweging te komen
 • feedback geven en ontvangen
 • angst voor fouten

 

Binnen het onderwijs herken ik vaak de volgende thema’s:

 • eisende en dwingende studenten en ouders
 • afgrenzen van verantwoordelijkheid
 • beoordelingsvraagstukken over studenten
 • werkdruk: balans werk/privé
 • onduidelijke kaders binnen de organisatie
 • studenten die niet in beweging zijn te krijgen
 • feedback geven en ontvangen

 

Werkwijze

Een intervisiegroep bestaat meestal uit zes tot acht personen. Wanneer je voor begeleide intervisie kiest, dan zal allereerst worden onderzocht wat ieders verwachtingen zijn. Ik breng dit in kaart door alle betrokkenen hun input te laten geven via een enquête. Vervolgens verzorg ik de terugkoppeling van deze resultaten in een training waarbij de deelnemers in een veilige gesprekssfeer afspraken maken over hoe jullie binnen de intervisie met elkaar willen werken. Er wordt een demonstratie gegeven over wat intervisie kan brengen en een aantal methodieken hiervoor. Daarna worden de afspraken geconcretiseerd en wordt er een jaarplanning gemaakt. In de volgende bijeenkomsten begeleid ik de intervisie aan de hand van verschillende methodes, met als doel de deelnemers uiteindelijk zelfstandig hun intervisie te laten voortzetten. Soms wordt de wens uitgesproken dat ik als procesbegeleider bij de intervisie betrokken blijf.

 

Noloc_logo_50        CVM_logo_50      CandS_logo

CSR_logo      NHG_logo