Header image alt text

Anouk Bogers procesbegeleiding

Training, coaching, intervisie, supervisie

Coaching

Coaching kan je helpen bij het krijgen van inzicht in ingesleten gedragspatronen die je functioneren belemmeren. Waar zitten jouw kwaliteiten en hoe kun je die beter inzetten? En waar zitten je valkuilen en hoe kun je hiermee leren omgaan? Door middel van een open gesprek, oefeningen en feedback, onderzoek jij je ervaringen en scherp je je gedrag aan. Zodat jij je talenten beter kunt benutten en je prestaties zullen verbeteren. Bovendien zul je merken dat het plezier in je werk terugkeert, doordat je weer met rust en vertrouwen functioneert. Gun jezelf een oriënterend coachingsgesprek met mij. Ik zal met jou de balans opmaken en onderzoeken wat jij nodig hebt om weer met meer energie en plezier aan het werk te zijn.

Werkwijze

In een intakegesprek formuleren we gezamenlijk jouw doelen. Deze doelen kunnen worden getoetst bij je werkgever. Vervolgens ontvang je een voorstel. Na accordering start de reeks coachingsgesprekken. Een (individuele) coaching bestaat doorgaans uit acht gesprekken van anderhalf uur. In het begin zullen de bijeenkomsten redelijk snel na elkaar volgen, maar gaandeweg zal er een langere interval tussen de afspraken zitten, zodat er ruimte is om dat wat je geleerd hebt daadwerkelijk toe te passen. Naast persoonlijke gesprekken, krijg je opdrachten mee naar huis. In de tussenliggende perioden heb je op die manier handvatten om verder te werken met de thema’s die naar voren komen in de gesprekken. Voorafgaande aan een volgende afspraak, beschrijf je je proces in een reflectieverslag. De gevoerde gesprekken krijg je mee op MP3, zodat je het besprokene te allen tijde terug kunt beluisteren.

 

Noloc_logo_50        CVM_logo_50      CandS_logo

CSR_logo      NHG_logo