Header image alt text

Anouk Bogers procesbegeleiding

Training, coaching, intervisie, supervisie

Marjo

Verloskundige

“Ik heb het altijd als prettig ervaren om bij Anouk mijn hoofd op te ruimen.”

“Ik heb Anouk leren kennen in het laatste half jaar van mijn opleiding aan de Verloskunde Academie Amsterdam. Ik was al vierenhalf jaar onderweg en had net nog een half jaar vertraging opgelopen. De noodzaak om af te studeren was dus groter dan ooit, maar de wil om daar energie in te stoppen nul. Het afstuderen leek voor mij onbereikbaar, waardoor ik in een negatieve en passieve spiraal terecht was gekomen.

Anouk heeft me in die tijd geholpen om het afstuderen als groot doel op te delen in concrete, haalbare subdoelen. Het was fijn en motiverend om met haar de dingen waar ik tegenaan liep te kunnen analyseren en te concretiseren en daarmee zelf ook de oplossing te kunnen bedenken. Typerend voor Anouk hierin was een kritische blik en het zoeken naar de verdieping van het probleem, waardoor je de mogelijkheid hebt om bepaald gedrag wat je stoort aan jezelf bij de kern aan te pakken. Tegelijkertijd ook de motiverende kant door wel de passie voor mijn vak bij mij te zien en de vooruitgang te benoemen.

De gesprekken met Anouk hebben me zelfbewuster gemaakt, een spiegel voorgehouden op sommige momenten, maar ook meer bewust gemaakt van mijn karakter en gedrag en het moment waarop me dit helpt of juist in de weg staat. Ik heb het altijd als prettig ervaren om bij Anouk mijn hoofd op te ruimen, te analyseren waar de weerstand zat en hier samen een passende oplossing voor te vinden. De eerlijkheid van Anouk waarbij ze af en toe kritisch was, maar tegelijkertijd ook het opmerkzame, de ruimte voor emotie en het motiverende door elk gesprek ook de vooruitgang te benadrukken, hebben mij enorm goed gedaan en ervoor gezorgd dat het me gelukt is om af te studeren. Inmiddels voer ik met heel veel plezier mijn vak als verloskundige uit en kom ik af en toe nog even terug om te spuien en nog wat dingen samen aan te pakken.”