Header image alt text

Anouk Bogers procesbegeleiding

Training, coaching, intervisie, supervisie

Henny van de Velde

Coördinator Verpleegkundige Zorg Hospice Alkmaar

“Anouk gaf me handvatten die werkten, die dichtbij me stonden en die nog steeds werken.”

“Na een cursus Baas over eigen collega’s kwam een aantal zaken aan het licht waar ik graag ondersteuning bij wilde hebben. Als coördinator van de verpleegkundige zorg voelde ik mij soms alleen staan in mijn functie tussen management en collega’s. Ik stelde me dienstbaar op en wilde mezelf niet teveel op de voorgrond zetten. Mijn taken werden meer maar een duidelijke functie-inhoud was er niet. Ik voelde loyaliteit naar mijn team en het management, maar kon daar niet altijd in meegaan.

Er werd me gewezen op coaching en toen ik zelf eenmaal zover was, zocht ik naar iemand die betrokken was bij onze organisatie, maar die beroepsmatig daar toch afstand toe kon houden. Ik voelde me veilig bij Anouk omdat zij het team kent van binnenuit, verpleegkundige is van huis uit en als intervisor betrokken was bij het Hospice. Mijn bedoeling was om zelf sterker te worden.

Wat opviel was dat ik meteen zelf aan het werk werd gezet. Denkend over wat ik wilde bereiken, wat het me zou moeten opleveren, kwam ik uit bij een reflectie van mijn eigen gedrag. Het was mooi om te ontdekken dat ik – door de sturende positieve inbreng van Anouk – zelf in staat was tot veranderingen te komen. Hieraan vooraf ging een onderzoek naar wie ikzelf ben en wie ik zou willen zijn.

Het lijkt zo simpel achteraf, maar het was hard werken aan mijn eigen persoon, waarin ik mij soms heel kwetsbaar voelde. Te weten dat er iemand naast je staat die het overzicht houdt, je gericht houdt op samenwerking en je eigen einddoel niet uit het oog verliest, heeft me ontzettend gesteund. Het luisteren, het dichtbij blijven met wie je bent en wat je voorstaat, heeft me zoveel kracht gegeven. Het gaf me ook een veilig gevoel, te weten dat je jezelf mag blijven. Anouk gaf me handvatten die werkten, die dichtbij me stonden en die nu nog steeds werken. Na een intensieve periode heb ik veel bereikt. Ik voel me gegroeid in de organisatie maar heb ook naar mezelf leren kijken en ben daardoor zelfbewuster geworden. Ik zou het iedereen aanraden.”