Header image alt text

Anouk Bogers procesbegeleiding

Training, coaching, intervisie, supervisie

Wie

Anouk_500x500Sinds 2009 werk ik als coach en trainer in mijn eigen praktijk. Ik bied individuele loopbaanbegeleiding, intervisie, supervisie en trainingen op maat. Vanwege mijn eigen achtergrond in de medische en academische wereld, heb ik gemakkelijk aansluiting met cliënten uit de gezondheidszorg en het onderwijs. Ik versta de context en kan goed onderscheiden wat omgevingsinvloeden zijn en wat eigen invloeden zijn.

Mijn kracht is om mensen naar zichzelf te laten luisteren. Ik krijg vaak te horen dat mensen zich bij mij op hun gemak voelen. Zich vertrouwd voelen om zich open te durven stellen. Als je je kennis en vaardigheden optimaal wilt benutten, is zelfinzicht en bewustwording van je sterke en zwakke kanten een belangrijke voorwaarde.
Door goed naar jou te luisteren en je kritische vragen te stellen die prikkelen, komen we samen tot de kern. Ik combineer humor, warmte en enthousiasme met mijn vermogen om te ordenen en te analyseren. Ik geloof in het probleemoplossende vermogen van mijn cliënten en heb hierin een faciliterende rol. Zo heb ik al vele professionals in beweging gebracht.

Ik streef ernaar om open, nieuwsgierig en ook zélf in ontwikkeling te blijven. Hiertoe volg ik regelmatig scholing om mijn repertoire steeds verder uit te breiden met coachings- en trainingsinterventies. Daarnaast kijk ik ook kritisch naar mijn eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik neem hiervoor deel aan drie verschillende intervisiegroepen, voor coaches, supervisoren en docenten.

 

Noloc_logo_50        CVM_logo_50      CandS_logo

CSR_logo      NHG_logo