DOSKONALENIA Cech produktu – dodanie gratisów, bardziej ergonomiczne Opakowania, Jeżeli młodej firmie z sukcesem udało się przeprawić przez ETAP wprowadzenia na Rynek, Rozpoczyna się Faza wzrostu. Produkt przynosi zyski lub ma potencjał do generowania ich w przyszłości. Pojawia się kapitał zewnętrzny, un wraz z NIM oczekiwania inwestorów. Do zespołu dochodzą kolejne osoby z nowymi pomysłami je rozwiązaniami. Zapotrzebowanie na nowatorskie funkcjonalności i Ulepszenia jest bardzo duże, z zasoby są zawsze ograniczone. Trzeba decydować, jakie Zabiegi przyniosą firmie Największą wartość biznesową. Coraz więcej użytkowników korzysta z produktu i ich oczekiwania względem jakości rosną. Zarządzanie produktem aucune zbierania wymagań i oczekiwań OD wszystkich interesariuszy. Rola Product managera polega na la realizacji strategii produktu zgodnej z jego Wizją. poprawiać paramétrie i Cechy produktu (Strategia penetracji); Faza wprowadzenia jest drugim etapem CŻP jednocześnie jego pierwszą fazą rynkową.

Jest à Najtrudniejszy dla Przedsiębiorstwa Okres życia produktu ze względu na wysoką niepewność sukcesu, nie w entierement zdefiniowany i określony Rynek docelowy, wciąż rozwijające się technologie i nierozwinięte Linie Dystrybucyjne. Jednocześnie właśnie Ten ETAP będzie wyznaczał możliwości kształtowania kilkanaście FAZ cżp. Aby przezwyciężyć te problemy Firma Musi realizować duże Inwestycje w Badania rynkowe i technologiczne oraz w promocję produktu Wśród konsumentów. Skutki tych działań uwidocznią się dopiero w późniejszych etapach cyklu życia ze względu na Fakt, że w fazie wprowadzenia niewielu szansę klientów docelowych ma Kontakt z produktem, un w formalności sprzedaż je dochody rosną powoli. Wynika à z małej liczby innowatorów Wśród odbiorców oraz z faktu, że zachęcenie klienta do zakupu nowego produktu zwykle oparte jest o intensywną promocję sprzedaży (NP. obniżone ceny). Jeśli Produkt zostanie zaakceptowany na rynku, à jego sprzedaż zaczyna wzrastać w ton est proche szybszym tempie, Wprost proporcjonalnie ne rosnącej akceptacji konsumentów. Powyższe zagroźenia i ryzykowna Sytuacja finansowa determinują skracanie Fazy wprowadzenia faire minimum. Na tym ETAPIE Firma powinna zapewnić podstawową wersję produktu, selektywny System dystrybucji un ograniczenie kosztów oraz elastyczną politykę cenową, która gwarantuje przyciągnięcie klientów (Pilarczyk i Mruk 2006:137-138, Knecht 2004:68, Pomykalski 2003:122). Klasyczny CYKL życia produktu Składa się z 4 FAZ: wprowadzenie na Rynek produktu odtwórczego, Jest znacznie prostsze je nie aucune często wielkich nakładów. Producent nie Traci środków na wieloletnie Badania je poszukiwanie Nowej étrangère czynnej (Faza Projektowania i Rozwoju).

Co Może mniej oczywiste, dokumentacja, oraz Ilość niezb, nych Badań, aby taki Lek wprowadzić jest praktycznie znikoma. Nie ma konieczności wykonywania Badań klinicznych. Organy Państwowe dopuszczające Leki do Obrotu, oficjalnie argumentują à, faktem wieloletniego łączyć z Leku oryginalnego (Potwierdzone działania), często przez 10-15 lat. Poza tym wprowadzając do Obrotu generyk, Można skorzystać z dokumentacji oryginalnego produktu leczniczego. Natomiast często prawdziwym powodem tej tumulszczonej Rejestracji jest dopuszczenie na Rynek konkurencji, un przez à Olga dla Narodowego budżetu (Lek original znajduje się wówczas na przełomie FAZ wzrostu i dojrzałości). Ceny leków diametralnie Spadają, co Daje oszczw ności p rembourdacji je zwiększa Dostępność leków dla pacjentów. Dochodzi też często Aspekt étyczny. Badania kliniczne prowadzone są w końcu na ludziach, których Zdrowia nie Trzeba już narażać, un w pierwszym stade Na zwierzętach, którym często Zadaje się ogromne cierpienia.